Siirry sisältöön

Sijoituspalvelututkinto (APV1)

Sijoituspalvelututkinto APV 1 luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinnossa käydään läpi rahoituksen perusteet, sijoituspalveluyrityksiä koskeva lainsäädäntö, perehdytään markkinoiden toimintaan ja rahoitusinstrumentteihin sekä sijoitustoiminnan verotukseen.

Sijoituspalvelututkinto on suunnattu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä asiakkaiden kanssa toimiville henkilöille. Tutkinto sopii kaikille muillekin, jotka haluavat saada yleiskuvan arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, palveluista ja tuotteista tai osoittaa pätevyytensä toimia sijoituspalvelutehtävissä.

Sijoituspalvelututkinto (APV1) on 12 opintopisteen laajuinen. Tutkinto vastaa vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Sijoituspalvelututkinnon rakenne ja sisältö

Sijoituspalvelututkinnon tenttioikeuden voi ostaa Aalto EE:n verkkokaupasta. Tutkinnon hinta on 440 EUR (+ALV).

Tutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan yhdellä tenttimiskerralla. Mikäli tentti ei mene ensiyrittämällä läpi, tulee ostaa uusi tenttioikeus. Sijoituspalvelututkinnon kaikki tenttikerrat ovat samanhintaisia. Seuraavat tenttipäivät ovat 22.8.2024, 5.9.2024, 26.9.2024, 24.10.2024, 7.11.2024, 21.11.2024 ja 12.12.2024.

Tutkinto rakentuu neljästä aihealueesta. Hyväksytty suoritus edellyttää tietojen hallintaa kaikilta aihealueilta. Tutkinnon aihealueet ja kysymykset jakautuvat tentissä seuraavasti:

  • Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio: 28 kysymystä
  • Sijoitustuotteet ja sijoittaminen: 42 kysymystä
  • Sijoitusneuvonta: 12 kysymystä
  • Sijoituspalveluiden sääntely ja sijoittamisen verotus: 18 kysymystä

Tenteissä on yhteensä 100 monivalintakysymystä, vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on kolme tuntia. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Vain oikeat vastaukset huomioidaan; tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia.

Valmentavat koulutukset

Tentteihin osallistuminen ei edellytä koulutuksen osallistumista. Tenttien suorittajat ovat kuitenkin usein osallistuneet johonkin valmistavaan koulutukseen, jota järjestävät mm:

Osaamisvaatimukset

Yksityiskohtaiset osaamisvaatimukset löytyvät näistä dokumenteista.

Sijoituspalvelututkinnon osaamisvaatimukset 2024 suomeksi (pdf)

Examen i placeringsärendens examenskrav 2024 på svenska (pdf)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus

Andersen, Atso: ”Rahanpesun estäminen”. Alma Talent 2020, 1. painos. ISBN 9789521440489.

Andersen, Atso:”Digitaaliset rahoituspalvelut”. Alma Talent 2021, 1. painos. Kirjasta luvut 1-4. ISBN 9789521441943.

Kallunki, Juha-Pekka: ”Tilinpäätösanalyysi”. Alma Talent 2022, 2. uudistettu painos. ISBN 9789521446641

Karttunen, Timo – Laasanen, Hanna – Sippel, Liisa – Uitto, Tero – Valtonen, Marjo: ”Juridiikan perusteet”. SanomaPro 2017, 5.-6. painos. ISBN 9789526329550.

Kauppila, Kalle – Puttonen, Vesa – Repo, Eljas: ”Miten sijoitan rahastoihin”. Alma Talent 2020, 6. painos. ISBN 9789521438394.

Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni rahoitus”. Alma Talent, 2021, 11. painos. ISBN 99789521434327.

Lindholm, Timo – Kettunen, Juhani: ”Globaali kansantalous”. Helsinki, Edita Publishing Oy, 2019, 1. painos. eISBN 9789513770563, ISBN 789513768003.

Silvola, Hanna – Landau, Tiina: ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”. Alma Talent 2019. Kirjasta luvut 1 ja 2. ISBN 9789521437144.

Turtiainen, Matti: ”Sijoituspalvelut ja asiakas”. Alma Talent 2018, 1. painos. ISBN 9789521435393.

Digitaalinen materiaali

Turtiainen Matti: ”Markkinoiden väärinkäyttö Arvopaperimarkkinalain mukainen tiedonantovelvollisuus sekä markkinoiden väärinkäyttöä ja markkinapaikkoja koskevat säännökset”.

Isotalo, Katri: ”FINE-ratkaisut ja sijoitusneuvonnan käytäntö. V1.

Nasdaq: ”Opi osakkeet”. 13. painos

Pellikka, Tuula: ”Säästö- ja sijoitusvakuutustuotteet”. V1.6.

Pörssisäätiö: ”Sijoittajan korko-opas

Pörssisäätiö: ”Sijoittajan vero-opas

Silvola Hanna – Isotalo, Katri: ”ESG, kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen”.

Muuta lukemistoa

Finanssiala: ”Markkinakatsaus”.

Järvinen, Sami – Parviainen, Antti: ”Pääomaturvattu sijoittaminen”. Alma Talent, 2014. 3. uudistettu painos. ISBN 9789521421686.

Hoppu, Esko – Hoppu, Kari – Hoppu, Katja: ”Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet”. Alma Talent 2020, 17. Painos.