Skip to content

The General Securities Examination (APV1)

The General Securities Examination (APV 1) provides a comprehensive overview of the investment services industry. The examination covers the basics of finance, investment services regulation, markets, financial instruments and taxation.

The examination is created for everyone working with customers in banks, investment services firms, wealth and asset management firms and insurance companies. It is also suitable for everyone who is looking for a good understanding of the securities markets, investment services and products or needs to prove competence in investment services.

The General Securities Examination (APV 1) is scoped as 12 credits (ECTS). The examination is equivalent to the mutually accepted Swedish SwedSec license examination. The exam can be taken in Finnish or Swedish.

Structure and Content

You can buy an exam right for the examination in the Aalto EE online store (in Finnish). The price of the examination is 440 EUR (+VAT).

The examination is to be completed in one exam time. If the exam is not passed the first time, a new exam right needs to be purchased. All the exam times have the same price. Next exam days are 22.8.2024, 5.9.2024, 26.9.2024, 24.10.2024, 7.11.2024, 21.11.2024 and 12.12.2024.

The exam consists of four subject areas. An acceptable performance requires mastery of the basics in all subject areas. The subject areas and questions are:

  • Markets, economics, and financial markets: 28 questions
  • Investment products and investing: 42 questions
  • Investment advisory: 12 questions
  • Regulation of the provision of investment services and taxation: 18 questions

The exam has 100 multiple-choice questions with four answer options. The exam time is three hours, and all questions must be answered. Only the correct answers are considered and 60% of answers must be correct to pass.

Preparatory Training

Preparatory training is not required. However, examiners have often prepared with the help of  training offered by:

Qualifications Requirements and Study Materials

Detailed qualification requirements are in the documents below.

Sijoituspalvelututkinnon osaamisvaatimukset 2024 in Finnish (pdf)

Examen i placeringsärendens examenskrav 2024 på svenska (pdf)

Litterature

Andersen, Atso: ”Rahanpesun estäminen”. Alma Talent 2020, 1. painos ISBN 9789521440489.

Andersen, Atso: ”Digitaaliset rahoituspalvelut”. Alma Talent 2021, 1. painos. Kirjasta luvut 1-4. ISBN 9789521441943.

Kallunki, Juha-Pekka: ”Tilinpäätösanalyysi”. Alma Talent 2022, 2. uudistettu painos.ISBN 9789521446641

Karttunen, Timo – Laasanen, Hanna – Sippel, Liisa – Uitto, Tero – Valtonen, Marjo: ”Juridiikan perusteet”. SanomaPro 2017, 5.-6. painos. ISBN 9789526329550.

Kauppila, Kalle – Puttonen, Vesa – Repo, Eljas: ”Miten sijoitan rahastoihin”. Alma Talent 2020, 6. painos, ISBN 9789521438394.

Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni rahoitus”. Alma Talent, 2021, 11. painos, ISBN 99789521434327.

Lindholm, Timo – Kettunen, Juhani: ”Globaali kansantalous”. Helsinki, Edita Publishing Oy, 2019, 1. painos, eISBN 9789513770563, ISBN 789513768003.

Silvola, Hanna – Landau, Tiina: ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”. Alma Talent 2019. Kirjasta luvut 1 ja 2. ISBN 9789521437144.

Turtiainen, Matti: ”Sijoituspalvelut ja asiakas”. Alma Talent 2018, 1. painos. ISBN 9789521435393.

Digital Material

Turtiainen Matti: ”Markkinoiden väärinkäyttö Arvopaperimarkkinalain mukainen tiedonantovelvollisuus sekä markkinoiden väärinkäyttöä ja markkinapaikkoja koskevat säännökset”.

Isotalo, Katri: ”FINE-ratkaisut ja sijoitusneuvonnan käytäntö. V1.

Nasdaq: ”Opi osakkeet”. 13. edition

Pellikka, Tuula: ”Säästö- ja sijoitusvakuutustuotteet”. V1.6.

Pörssisäätiö: ”Sijoittajan korko-opas

Pörssisäätiö: ”Sijoittajan vero-opas

Silvola Hanna – Isotalo, Katri: ”ESG, kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen”.

Additional Reading

Finanssiala: ”Markkinakatsaus”.

Järvinen, Sami – Parviainen, Antti: ”Pääomaturvattu sijoittaminen”. Alma Talent, 2014. 3. uudistettu painos. ISBN 9789521421686.

Hoppu, Esko – Hoppu, Kari – Hoppu, Katja: ”Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet”. Alma Talent 2020, 17. Painos.