Siirry sisältöön

APV ESG -tentti

Sijoituspalvelualan APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat ylläpitää ja laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Koulutus on hyödyllinen myös muille, jotka tarvitsevat syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta.

APV ESG -tentin suoritettuasi osaat hahmottaa keskeisiä kestävän rahoituksen ja ESG:n näkökulmia ja niiden merkitystä sijoitustoiminnassa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että ala kehittyy nopeasti ja lainsäädännön vaatimukset kasvavat. Alan jatkuva seuraaminen on edellytys menestyksekkäälle kestävien sijoituspalvelujen tarjoamiselle niin institutionaalisille kuin yksityissijoittajillekin.

Tentin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Ruotsinkielisessä tentissä kysymykset ja vastausvaihtoehdot näkee myös suomen kielellä.

APV ESG -tentin rakenne ja sisältö

Tenttioikeuden voi ostaa Aalto EE:n verkkokaupasta. Tentin hinta on 110 EUR (+ALV). Seuraavat tenttipäivät ovat 18.4.2024, 16.5.2024, 6.6.2024 ja 13.6.2024.

  • APV ESG -tentti muodostuu seuraavista osa-alueista:
  • Peruskäsitteet ESG:stä, ajattelumalleista, keskeisimmät tunnusluvut ja raportointiviitekehykset (mm SDG, GRI, TCFD)
  • Lähestymistavat ja tavoitteet sijoitusnäkökulmasta
  • Kestävän rahoituksen sääntelyn vaatimukset palveluiden tarjoamiseen: mitä ja milloin sijoittajalle tulee kertoa, miten salkunhoitaja huomioi ESG-raportoinnin omassa toiminnassaan sekä miten raportoidaan asiakkaalle.
  • Lisäksi käydään läpi markkinan kasvua, tyypillisimpiä tuotteita ja sijoittamisen käytäntöjä.

Tentissä on 20 monivalintakysymystä, vastausvaihtoehtoja on kahdesta neljään (2-4). Tenttiaika on 50 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata, mutta vain oikeat vastaukset huomioidaan. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali lähetetään tenttijälle tenttioikeuden ostamisen jälkeen. Siinä keskitytään yleisimpiin omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, rahastoihin, kiinteistöihin ja velkakirjoihin. Materiaalissa sivutaan myös lainoja. Pääpaino on kuitenkin kaikkia omaisuusluokkia koskevassa kestävyysnäkökulmassa, jota arvioidaan ESG-tekijöitä mittaamalla. Materiaalissa kuvataan myös yleisimmät kestävän sijoittamisen strategiat eli tavat toteuttaa kestävää sijoittamista