Siirry sisältöön

Ylläpidämme sijoitusalan osaamista

APV-sijoitustutkinnot Oy kehittää ja validoi sijoituspalvelualan osaamista Suomessa.

APV 1

Sijoituspalvelututkinto (APV 1) luo suorittajalleen yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto kattaa perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Siirry APV 1 -sivulle

APV 2

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV 2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja -instumenttien sekä verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Siirry APV 2 -sivulle

APV ESG

APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Koulutus on hyödyllinen myös muille, jotka tarvitsevat syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta.

Siirry APV ESG -sivulle

APV Arviointi

APV Arviointi -tentti on on tarkoitettu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä asiakkaiden kanssa toimiville henkilöille osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja sen vuosittaiseen arviointiin.

Siirry APV ARVIOINTI -sivulle

APV-sijoitustutkinnot Oy

APV-sijoitustutkinnot Oy hallinnoi, kehittää ja validoi sijoituspalvelualan osaamista Suomessa. Se järjestää tutkintoja ja tenttejä, joiden tarkoitus on varmistaa ja yhtenäistää  sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen. Tutkintoja on järjestetty vuodesta 2000 ja yli 20 000 sijoitusalan ammattilaista on jo suorittanut APV-tutkinnon tai tentin. APV-tutkinnoista onkin muodostunut ammatillisen osaamisen mitta ja vuosittain osallistujia on noin 2000.

APV-sijoitustutkinnot Oy:n omistavat suuret pankkiryhmittymät ja joukko pienempiä sijoituspalveluyrityksiä. Osakkaita on yhteensä 22. Yhtiö toimii yhteistyössä Finanssiala ry:n ja Nasdaq:n kanssa. Finanssiala ry on auktorisoinut Sijoituspalvelu- ja Sijoitusneuvojan tutkinnot.

Tutkintojen digitaalista tenttijärjestelmää ja -rekisteriä operoi Aalto University Executive Education Oy.

Toimimme yhdessä toimialan kanssa

APV-sijoituspalvelut Oy on keskeinen osa sijoituspalveluiden itsesääntelyä ja toimialan kehittämistä.

Osaamisvaatimusryhmä vastaa tutkintojen sisällöstä, tutkintovaatimusten ajantasaisuudesta ja päivittämisestä sekä tenttien oikaisuvaatimuksista.

Tutkintotoimikunta vastaa tutkintojärjestelmän toiminnasta ja hyväksyy vuosittain tutkintovaatimukset.
Tutkintotoimikunta koostuu APV-sijoitustutkintojen, FA:n, Aalto EE:n, pankkien, varainhoitoyhtiöiden ja muiden merkittävien finanssialan instituutioiden sekä Finanssivalvonnan edustajista.