Siirry sisältöön

APV Arviointi -tentti

Sijoituspalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen jatkuva ylläpito on tärkeää rahoitusmarkkinoiden nopeassa muutoksessa ja lainsäädännön vaatimusten lisääntyessä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ohjeiden mukaisesti sijoitusneuvontaa tai tuotteista tietoja antavien tulee varmistaa osaamisensa vuosittain joko sisäisen tai ulkoisen arvioinnin avulla. Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat osaamisen arvioinnin vuosittain. Arviointi on keskeinen osa finanssialan itsesääntelyä, jolla pyritään ylläpitämään ja kehittämään alan arvostusta sekä sijoituspalveluyritysten korkeaa osaamisen tasoa.

APV Arviointi -tentti on tarkoitettu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä asiakkaiden kanssa toimiville henkilöille osaamisen vuosittaiseen arviointiin.

Arvioinnin voi suorittaa digitaalisesti missä ja milloin vain joko suomen tai ruotsin kielellä. Tentin tekeminen on helppoa ja tietosuojan ja -turvan kannalta turvallista Aalto Executive Educationin oppimisympäristössä.

 

Valmistautuminen

Arviointiin osallistuminen ei edellytä valmistautumista tai valmentaviin koulutuksiin osallistumista. Osaamisen vuosittaisen arvioinnin periaatteena on, että tentin voi tehdä niillä ajantasaisilla tiedoilla ja osaamisella, jota tarvitaan omassa työssä. Halutessaan voi kuitenkin kerrata APV1 ja APV2 -tutkintojen oppimateriaaleja.

Osaamisen vuosittaisen arvioinnin rakenne ja sisältö

Tenttioikeuden voi ostaa Aalto EE:n verkkokaupasta. Tentin hinta on 50 EUR (+ALV). Tentti tulee suorittaa seitsemän vuorokauden sisällä suoritusoikeuden ostosta, mutta sille ei ole erillistä tenttipäivää.

Tentissä on 20 monivalintakysymystä, vastausvaihtoehtoja on neljä. Tentin suoritusaika on 35 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata, mutta vain oikeat vastaukset huomioidaan. Oikeita vastauksia voi olla useampia kuin yksi. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 55% oikeita vastauksia.