Siirry sisältöön

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

Sijoitusneuvojan tutkinto APV2 syventää rahoitusmarkkinoiden ja -instrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on sijoituspalvelututkinnon APV1 jatkotutkinto.

Tutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti arvopaperimarkkinoilla vaativissa esimies-, valvonta- ja asiakastehtävissä työskenteleville henkilöille, kuten asiakasvastuullisille, sijoitusneuvojille ja omaisuudenhoitajille. Tyypillinen tentin suorittaja toimii esim. yksityispankki- tai omaisuudenhoitoyksikössä. Varainhoidon salkkujen sijoitustoiminnasta vastaaville henkilöille Finanssiala ry suosittelee esimerkiksi CEFA / CIIA / CFA-tutkintoja.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) on 15 opintopisteen laajuinen. Tutkinto vastaa vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Sijoitusneuvojan tutkinnon rakenne ja sisältö

Tenttioikeuden voi ostaa Aalto EE:n verkkokaupasta. Tutkinnon voi suorittaa joko yhdellä tenttikerralla tai osissa. Jos tutkinnon suorittaa kokonaisuudessaan yhdellä tenttikerralla, on tutkinnon hinta 770 EUR (+ALV). Yhden osatentin hinta 220 EUR (+ALV). Mikäli tentti, osatentti tai yksittäinen aihealue ei mene ensiyrittämällä läpi, tulee ostaa uusi tenttioikeus kyseiseen osaan. Todistus tutkinnosta edellyttää, että kaikki viisi aihealuetta on suoritettu hyväksytysti kuuden kuukauden sisällä ensimmäisen tenttioikeuden ostosta. Seuraavat tenttipäivät ovat 18.4.2024, 16.5.2024, 6.6.2024 ja 13.6.2024.

Tentissä on yhteensä 100 monivalintakysymystä, vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on aihealuekohtainen. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava, vain oikeat vastaukset huomioidaan. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan, että kaikista aihealueista on vähintään 60 % vastauksia oikein.

Tutkinnon aihealueet ja kysymykset jakautuvat seuraavasti:

    • Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio: 20 kysymystä, vastausaika 40 minuuttia

    • Sijoitustuotteet ja sijoittaminen: 28 kysymystä, vastausaika 55 minuuttia

    • Sijoitusneuvonta: 18 kysymystä, vastausaika 35 minuuttia

    • Sijoituspalveluihin liittyvä sääntely ja verotus: 20 kysymystä, vastausaika 45 minuuttia

    • Vakuutussäästäminen: 14 kysymystä, vastausaika 35 minuuttia

Valmentavat koulutukset

Tentteihin osallistuminen ei edellytä valmentavaan koulutukseen osallistumista. Tenttien suorittajat ovat kuitenkin usein osallistuneet johonkin valmistavaan koulutukseen. Koulutusta järjestävät mm:

Osaamisvaatimukset

Yksityiskohtaiset osaamisvaatimukset löytyvät näistä dokumenteista:

Sijoituspalvelututkinnon (APV2) opintovaatimukset (suomeksi) 2024

Examen i placeringsärendens (APV2) examenskrav (på svenska) 2024

 

Oppimateriaalit

Kirjallisuus

Andersen, Atso: ”Rahanpesun estäminen”. Alma Talent 2020, 1. painos. ISBN 9789521440489.

Andersen, Atso: ”Digitaaliset rahoituspalvelut”. Alma Talent 2020, 1. painos. Kirjasta luvut 1-4. ja 10. ISBN 9789521441943.

Kallunki, Juha-Pekka: ”Tilinpäätösanalyysi”. Alma Talent 2022, 2. uudistettu painos. ISBN 9789521446641.

Kallunki Juha-Pekka – Martikainen, Minna – Niemelä, Jaakko: ”Ammattimainen sijoittaminen”. Alma Talent 2019, 8. painos. ISBN 9789521435836.

Karttunen, Timo – Laasanen, Hanna – Sippel, Liisa – Uitto, Tero – Valtonen, Marjo: ”Juridiikan perusteet”. SanomaPro 2017, 5.-6. painos. ISBN 9789526329550.

Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni Rahoitus”. Alma Talent, 2021, 11. painos. ISBN 9789521434327.

Lindholm, Timo – Kettunen Juhani: ”Globaali kansantalous”. Helsinki, Edita Publishing Oy, 2019, 1. painos. eISBN 9789513770563, ISBN 789513768003.

Manninen, Petri – Niiranen, Ville, – Fasoúlas, Elina: ”Sijoittajan verotus ja verosuunnittelu”. Alma Talent 2019, 3. painos. ISBN 9789521436192.

Silvola Hanna – Landau Tiina: ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”. Alma Talent 2019. ISBN 9789521437144.

Turtiainen, Matti: ”Sijoituspalvelut ja asiakas”. Alma Talent 2018, 1. painos. ISBN 9789521435393

 

Digitaalinen materiaali

Turtiainen Matti: ”Markkinoiden väärinkäyttö Arvopaperimarkkinalain mukainen tiedonantovelvollisuus sekä markkinoiden väärinkäyttöä ja markkinapaikkoja koskevat säännökset”.

APV-tutkinnot materiaali: ”Verotus – kokooma”. V4.

Isotalo, Katri: ”FINE-ratkaisut ja sijoitusneuvonnan käytäntö”. V1.

Pellikka, Tuula: ”Menettelytavat säästö- ja sijoitusvakuutusten myynnissä”. V1.6.

Pellikka, Tuula: ”Säästä- ja sijoitusvakuutustuotteet”. V1.6.

Pörssisäätiö: ”Sijoittajan korko-opas

Silvola Hanna – Isotalo, Katri: ”ESG, kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen