Skip to content

The Investment Adviser Examination (APV2)

The Investment Adviser Examination (APV2) deepens expertise on financial markets, financial instruments and related taxation. The examination is designed as a postgraduate degree to the General Securities Examination (APV1).

The examination is created for those working in challenging managerial, supervisory and customer service roles in the securities markets, such as investment advisers and asset managers. A typical examiner works in a private bank or asset management team. Finance Finland recommends CEFA / CIIA / CFA -examinations for those responsible for asset management investment portfolios.

The Investment Adviser Examination (APV 2) is scoped as 15 credits (ECTS). The examination is equivalent to the mutually accepted Swedish SwedSec license examination. The exam can be taken in Finnish or Swedish.

Structure and Content

An exam right can be purchased from the Aalto EE online store (in Finnish). The examination can be completed either in one exam time or in parts. If the entire examination is taken in one exam, the price is 770 EUR (+VAT). The price of one partial exam is 220 EUR (+VAT). If you don’t pass the exam, a part of it or a partial exam on the first try, you need to purchase a new exam right. All five subject areas must be passed within six months of purchasing the first exam right in order to compete the examination. Next exam days are 22.8.2024, 5.9.2024, 26.9.2024, 24.10.2024, 7.11.2024, 21.11.2024 and 12.12.2024.

The exam has 100 multiple choice questions with four answer options. The exam time varies across the subject areas. All questions must be answered. Only the correct answers are considered and 60% of answers must be correct to pass each subject area.

The APV2 subject areas and questions are:

  • Markets, economics, and financial information: 20 questions, time 40 minutes
  • Investment products and investing: 28 questions, time 55 minutes
  • Investment advisory: 18 questions, time 35 minutes
  • Regulation of the provision of investment services and taxation: 20 questions, time 45 minutes
  • Insurances : 14 questions, time 35 minutes

Preparatory Training

It is not required to participate in any preparatory training. However, examiners have often prepared with the help of training offered by:

•            Rastor-instituutti – training in Finnish

•            Hanken – training in Swedish

Qualification Requirements and Study Materials

Detailed qualification requirements can be found in the documents below.

Sijoituspalvelututkinnon (APV2) opintovaatimukset (in Finnish) 2024

Examen i placeringsärendens (APV2) examenskrav (på svenska) 2024

Litterature

Andersen, Atso: ”Rahanpesun estäminen”. Alma Talent 2020, 1. painos. ISBN 9789521440489.

Andersen, Atso: ”Digitaaliset rahoituspalvelut”. Alma Talent 2020, 1. painos. Kirjasta luvut 1-4. ja 10. ISBN 9789521441943.

Kallunki, Juha-Pekka: ”Tilinpäätösanalyysi”. Alma Talent 2022, 2. uudistettu painos.ISBN 9789521446641.

Kallunki Juha-Pekka – Martikainen, Minna – Niemelä, Jaakko: ”Ammattimainen sijoittaminen”. Alma Talent 2019, 8. painos. ISBN 9789521435836.

Karttunen, Timo – Laasanen, Hanna – Sippel, Liisa – Uitto, Tero – Valtonen, Marjo: ”Juridiikan perusteet”. SanomaPro 2017, 5.-6. painos, ISBN 9789526329550.

Knüpfer, Samuli – Puttonen, Vesa: ”Moderni Rahoitus”. Alma Talent, 2021, 11. painos, ISBN 9789521434327.

Lindholm, Timo – Kettunen Juhani: ”Globaali kansantalous”. Helsinki, Edita Publishing Oy, 2019, 1. painos. eISBN 9789513770563, ISBN 789513768003.

Manninen, Petri – Niiranen, Ville, – Fasoúlas, Elina: ”Sijoittajan verotus ja verosuunnittelu”. Alma Talent 2019, 3. painos. ISBN 9789521436192.

Silvola Hanna – Landau Tiina: ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”. Alma Talent 2019. ISBN 9789521437144.

Turtiainen, Matti: ”Sijoituspalvelut ja asiakas”. Alma Talent 2018, 1. painos. ISBN 9789521435393

Digital Material

Turtiainen Matti: ”Markkinoiden väärinkäyttö Arvopaperimarkkinalain mukainen tiedonantovelvollisuus sekä markkinoiden väärinkäyttöä ja markkinapaikkoja koskevat säännökset

APV-tutkinnot materiaali: ”Verotus – kokooma”. V4.

Isotalo, Katri: ”FINE-ratkaisut ja sijoitusneuvonnan käytäntö”. V1.

Pellikka, Tuula: ”Menettelytavat säästö- ja sijoitusvakuutusten myynnissä”. V1.6.

Pellikka, Tuula: ”Säästä- ja sijoitusvakuutustuotteet”. V1.6.

Pörssisäätiö: ”Sijoittajan korko-opas

Silvola Hanna – Isotalo, Katri: ”ESG, kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen