Sijoituspalvelututkinto luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta. Sijoituspalvelututkinto on arvostettu ja alan yritysten tunnustama tapa osoittaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen.

Tutkinto rakentuu neljästä aihealueesta, jotka kaikki suoritetaan samanaikaisesti. Hyväksytty suoritus edellyttää perustietojen hallintaa kaikilta aihealueilta.

APV1-tutkinnon aihealueet ovat:

  1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio
  2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen
  3. Sijoitusneuvonta
  4. Sijoituspalveluiden sääntely ja sijoittamisen verotus

Osaamisvaatimukset ja perehtymismateriaalit on kuvattu tarkasti Aalto EE:n tutkintosivustolla.

Kenelle

Tutkinto on suunnattu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille. Sen voivat myös suorittaa kaikki, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan sijoituspalvelualalla tai haluavat saada yleiskuvan arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, palveluista ja tuotteista.

Tutkinnon laajuus: 12 opintopistettä (ECTS)

APV1-tutkinnon auktorisointisäännöt (in English | på svenska)

Valmentavat opinnot

Tutkinnon suorittaminen