Sijoitusneuvojan tutkinto syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Sijoitusneuvojan tutkinnon suorittajalta edellytetään sijoituspalvelututkinnon perustiedot kultakin aihealueelta. Sijoitusneuvojan tutkinnossa vaatimukset ovat osittain päällekkäiset sijoituspalvelututkinnon vaatimusten kanssa ja sen suorittajalta vaaditaan syvällistä aihealueen tuntemusta.

Tutkinnon aihealueet ovat:

  1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio
  2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen
  3. Sijoitusneuvonta
  4. Sijoituspalveluihin liittyvä sääntely ja verotus
  5. Vakuutussäästäminen

Osaamisvaatimukset ja perehtymismateriaalit on kuvattu tarkasti Aalto EE:n tutkintosivustolla.

Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti arvopaperimarkkinoilla vaativissa esimies-, valvonta- ja asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville henkilöille, kuten asiakasyhteyksiä hoitaville sijoitusneuvojille ja omaisuuden hoitajille. Tyypillinen suorittaja toimii  esimerkiksi yksityispankki- tai omaisuudenhoitoyksikössä.

Tutkinnon laajuus: 15 opintopistettä (ECTS)

APV2-tutkinnon auktorisointisäännöt (in English | på svenska)

Valmentavat opinnot

Tutkinnon suorittaminen