APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä Sijoituspalvelualan APV ESG -tenttiä ajantasaisen sijoituspalvelualan osaamisen ylläpitämiseksi.

Sijoituspalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen ylläpito on tärkeää rahoitusmarkkinoiden muuttuessa jatkuvasti. APV ESG -tentin suoritettuasi osaat hahmottaa keskeisiä kestävän rahoituksen ja ESG:n näkökulmia ja niiden merkitystä sijoitustoiminnassa.

Tenttijän on hyvä tiedostaa, että ala kehittyy nopeasti ja lainsäädännön vaatimukset ovat jatkuvasti kasvamassa. Alan jatkuva seuraaminen on edellytys menestyksekkäälle kestävien sijoituspalvelujen tarjoamiselle niin institutionaalisille kuin yksityissijoittajillekin.

Kenelle

Sijoituspalvelualan APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat ylläpitää ja laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Koulutus on hyödyllinen myös muille, jotka tarvitsevat perusteita syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta.

Tentin laajuus: 1 opintopiste (ECTS)

Tentin suorittaminen