APV-tutkinnot on sijoituspalvelualan ammattitutkintojärjestelmä, joka koostuu kahdesta tutkinnosta

APV-tutkintorakenne

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten tuloa alalle. Tutkinnot ovat Finanssiala ry:n (FA) auktorisoimia.

Kaikilla FA:n jäsenyritysten palveluksessa olevilla sijoituspalvelutehtävissä toimivilla henkilöillä tulee olla suoritettuna Sijoituspalvelututkinto (APV1). Se on erityisesti suunnattu asiakaspalvelutehtäviä hoitaville henkilöille.

Sijoituspalvelututkintoa laajempi Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimenkuvansa mukaan toimivat sijoituspalvelualalla vaativissa asiantuntijatehtävissä ja esimiestehtävissä tai valvovat sijoituspalvelutehtäviä. Finanssiala suosittelee, että edellä mainituissa tehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon lisäksi Sijoitusneuvojan tutkinnon.

Suomen APV-sijoitustutkinnot Oy:llä ja Ruotsin SwedSec Lisenciering AB:lla on voimassa yhteistyösopimus sijoitusneuvojantutkinnon vastavuoroisesta lisensioimisesta. Suomen Sijoituspalvelututkintoa (APV1) vastaava tutkinto tunnustetaan Ruotsissa ja päinvastoin. Tämä helpottaa tehtävässä toimivien henkilöiden liikkumista ja työskentelyä maiden välillä.

Osaamisen ylläpitäminen ja tutkinnon uusiminen

APV-sijoitustutkinnot Oy kehottaa kaikkia sijoituspalvelualan tutkintojen suorittaneita ylläpitämään ja päivittämään osaamistaan aktiivisesti. Mikäli tutkinnon suorittaja ei ole viiteen vuoteen toiminut tutkinnon kannalta relevanteissa työtehtävissä, Finanssiala (FA) suosittelee tutkinnon uusimista.

Tutkintojen suorittaminen

APV-sijoitustutkinnot Oy järjestää APV1- ja APV2-tutkintojen tentit yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy:n (Aalto EE) kanssa. Lisätietoja tutkintojen suorittamisesta ja tutkintomaksuista löytyy Aalto EE:n sivuilta.

APV-sijoitustutkinnot suorittaneet

Tutkintojen suorittajamäärät Suomessa vuoden 2016 toukokuun lopussa

  • Sijoituspalvelututkinto (APV1): 13 024
  • Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2): 2 381

Sijoitustutkintojen kansainvälinen vertailu. Eetu Valjakka, 2016.