APV-tutkinnot on sijoituspalvelualan ammattitutkintojärjestelmä, joka koostuu kahdesta tutkinnosta

Sijoituspalvelualan sääntely asettaa 3.1.2018 lähtien vaatimuksia finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille.

Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin henkilöstön tietämyksestä ja pätevyydestä. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2).

Tutkinnot ovat Finanssiala ry:n (FA) auktorisoimia.

Suomen APV-sijoitustutkinnot Oy:llä ja Ruotsin SwedSec Lisenciering AB:lla on voimassa yhteistyösopimus sijoitusneuvojantutkinnon vastavuoroisesta lisensioimisesta. Suomen Sijoituspalvelututkintoa (APV1) vastaava tutkinto tunnustetaan Ruotsissa ja päinvastoin. Tämä helpottaa tehtävässä toimivien henkilöiden liikkumista ja työskentelyä maiden välillä.

Osaamisen ylläpitäminen ja tutkinnon uusiminen

APV-sijoitustutkinnot Oy kehottaa kaikkia sijoituspalvelualan tutkintojen suorittaneita ylläpitämään ja päivittämään osaamistaan aktiivisesti. Mikäli tutkinnon suorittaja ei ole viiteen vuoteen toiminut tutkinnon kannalta relevanteissa työtehtävissä, Finanssiala (FA) suosittelee tutkinnon uusimista.

Tutkintojen suorittaminen

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä suoritusmahdollisuudet sääntelyn vaatimille Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnoille.

Lisätietoja tutkintojen suorittamisesta ja tutkintomaksuista löytyy Aalto EE:n sivuilta.

Tutkintojen suorittajamäärät Suomessa vuoden 2020 lopussa:

  • Sijoituspalvelututkinto (APV1): 16 491
  • Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2): 3 988
  • ESG -tentti: 1 150

Sijoitustutkintojen kansainvälinen vertailu. Eetu Valjakka, 2016.