APV-sijoitustutkinnot Oy hallinnoi ja kehittää sijoituspalvelualan osaamista Suomessa. Se järjestää yhdessä Aalto University Executive Education Oy:n kanssa sijoitustutkintoja, joiden tarkoitus on yhtenäistää ja varmistaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen.

Yhtiö toimii yhteistyössä Finanssiala ry:n ja Aalto University Executive Education Oy:n kanssa. Sen omistavat suuret pankkiryhmittymät ja joukko pienempiä sijoituspalveluyrityksiä (22 osakasta).

Osaamisvaatimusryhmä vastaa tutkintojen sisällöstä, tutkintovaatimusten ajantasaisuudesta, tenttien oikaisuvaatimuksista sekä tutkintovaatimusten tarkastuksesta ja päivittämisestä kahdesti vuodessa.

Tutkintotoimikunta ylläpitää ja vastaa tutkintojärjestelmän toiminnasta ja hyväksyy vuosittain päivitettävät tutkintovaatimukset. Tutkintotoimikunnan kokoonpano koostuu APV-sijoitustutkintojen, FA:n, Aalto-yliopiston, Aalto EE:n, pankkien, varainhoitoyhtiöiden ja muiden merkittävien finanssialan instituutioiden sekä Finanssivalvonnan edustajista.

APV-sijoitustutkinnot Oy:n toimitusjohtaja on Atso Andersén.

Hallitus

 • Petri Simberg, puheenjohtaja
 • Taina Ahvenjärvi, Finanssiala ry.
 • Risto Kuoppamäki, Nordea
 • Veijo Kammonen, Danske Bank
 • Tiina Routamaa, OP
 • Minna Wickholm, Aalto EE

Hallituksen sihteerinä toimii APV-sijoitustutkinnot Oy:n toimitusjohtaja Atso Andersén.

Tutkintotoimikunta

 • Atso Andersén, puheenjohtaja, APV-sijoitustutkinnot Oy
 • Milja Oksanen, toimikunnan sihteeri, Aalto EE
 • Katja Repo, Finanssialan keskusliitto ry
 • Kari Ojala, Danske Bank
 • Tiina Välikangas, Aalto EE
 • Vesa Sainio, Vakuutus- ja sijoitusneuvonta FINE
 • Jussi Sokka, S-Pankki
 • Tarja Gummerus, Nordea Pankki Oyj
 • Tiina Routamaa, OP
 • Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö
 • Outi Vänni, Lähitapiola-ryhmä

Yleisesitys

APVexampresentationFI2018

APV Rakenneuudistus 2018