APV-sijoitustutkinnot Oy hallinnoi ja kehittää sijoituspalvelualan osaamista Suomessa. Se järjestää yhdessä Aalto University Executive Educationin kanssa sijoitustutkintoja, joiden tarkoitus on yhtenäistää ja varmistaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen.

Yhtiö toimii yhteistyössä Finanssiala ry:n ja Aalto EE:n kanssa. Sen omistavat suuret pankkiryhmittymät ja joukko pienempiä sijoituspalveluyrityksiä (22 osakasta).

Osaamisvaatimusryhmä vastaa tutkintojen sisällöstä, tutkintovaatimusten ajantasaisuudesta, tenttien oikaisuvaatimuksista sekä tutkintovaatimusten tarkastuksesta ja päivittämisestä kahdesti vuodessa.
Tutkintotoimikunta ylläpitää ja vastaa tutkintojärjestelmän toiminnasta ja hyväksyy vuosittain päivitettävät tutkintovaatimukset. Tutkintotoimikunnan kokoonpano koostuu APV-sijoitustutkintojen, FA:n, Aalto-yliopiston, Aalto EE:n, pankkien, varainhoitoyhtiöiden ja muiden merkittävien finanssialan instituutioiden sekä Finanssivalvonnan edustajista.

APV-sijoitustutkinnot Oy:n toimitusjohtaja on Markku Savikko, sähköposti: markku.savikko@apvtutkinnot.fi, puh. 0400 405236.

Hallitus

 • Petri Simberg, puheenjohtaja
 • Taina Ahvenjärvi, Finanssiala ry.
 • Risto Kuoppamäki, Nordea
 • Kari Ojala, Danske Bank
 • Katja Taponen, OP
 • Minna Wickholm, Aalto EE

Hallituksen sihteerinä toimii APV-sijoitustutkinnot Oy:n toimitusjohtaja Markku Savikko.

Tutkintotoimikunta

 • Markku Savikko, puheenjohtaja, APV-sijoitustutkinnot Oy
 • Jannika Rinnejärvi, toimikunnan sihteeri, Aalto University Executive Education Oy (Aalto EE)
 • Tarja Kallonen, Finanssiala ry.
 • Harri Hirvi, Finanssivalvonta
 • Jani Tuomainen, FINVA
 • Vesa Sainio, Vakuutus- ja sijoitusneuvonta FINE
 • Atso Andersén, Ad Economics Oy
 • Jaakko Henttonen, S-Pankki
 • Mikko Juopperi, Danske Bank
 • Risto Kuoppamäki, Nordea Pankki Oyj
 • Mikko Lahdenperä, OP
 • Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö
 • Kaisu Ylianttila, Lähitapiola-ryhmä

Yleisesitys

APVexampresentationFI2018

APV Rakenneuudistus 2018